CEZALAR

2015 YILI UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE İDARİ PARA CEZALARI
NO Tehlikeli Maddenin Karayolunda Taşınmasıyla İlgili Zorunluluklar İlgili Madde Sorumlu Ceza Tutarı
1 Tehlikeli Yük Taşınmasında İzin ve Belge Zorunluluğu Mad.28-1 Taşımacı 550,00 ₺
2 SRC5/ADR Sertifikalı Sürücü İstihdam Etme Zorunluluğu Mad.28-2 Taşımacı 571,00 ₺
3 SRC5/ADR Sertifikası Alma Zorunluluğu Mad.28-3 Sürücü 227,00 ₺
4 Sertifikalı Ambalaj Kullanmama Mad.28-4 (a) Gönderici 1.101,00 ₺
5 Etiket-İşaret ve Turuncu Levha Kullanmama Mad.28-4 (b) Gönderici 1.101,00 ₺
6 Etiket-İşaret ve Turuncu Levha Kullanmama Mad.28-4 (b) Taşımacı 550,00 ₺
7 Etiket-İşaret ve Turuncu Levha Kullanmama Mad.28-4 (b) Sürücü 110,00 ₺
8 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu Mad.28-4 (c) İşletme 1.101,00 ₺
9 Araçta Taşıma Evrakı Bulundurmama Mad.28-4 (c) Gönderici 550,00 ₺
10 Araçta Yazılı Talimat Bulundurmama Mad.28-4 (d) Taşımacı 275,00 ₺
11 Araçta Yazılı Talimat Bulundurmama Mad.28-4 (d) Gönderici 275,00 ₺
12 Araçta Yazılı Talimat Bulundurmama Mad.28-4 (d) Sürücü 55,00 ₺
13 Araçta ADR Uygunluk Belgesi Bulundurmama Mad.28-4 (e) Taşımacı 1.101,00 ₺
14 Araçta Taşıma İzin Belgesinin Fotokopisini Bulundurmama Mad.28-4 (f) Sürücü 55,00 ₺
15 Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Bulundurmama Mad.28-4 (g) Taşımacı 550,00 ₺
16 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İstihdam Etmeme Mad.28-4 (ğ) İşletme 1.144,00 ₺
17 Gönderenin Yükümlülükleri Mad.30-1 (a) Gönderici 3 Uyarma
18 Paketleyenin Yükümlülükleri Mad.30-1 (b) Paketleyen 4 Uyarma
19 Yükleyenin Yükümlülükleri Mad.30-1 (c) Yükleyen 5 Uyarma
20 Dolduranın Yükümlülükleri Mad.30-1 (ç) Dolduran 6 Uyarma
21 Taşımacının Yükümlülükleri Mad.30-1 (d) Taşımacı 7 Uyarma
22 Sürücü ve Diğer Görevlilerin Uyması Gereken Kurallar Mad.30-1 (e) Sürücü 8 Uyarma
23 Alıcının Yükmlülükleri Mad.30-1 (f) Alıcı 9 Uyarma
24 Boşaltanın Yükümlülükleri Mad.30-1 (g) Boşaltan 10 Uyarma
25 Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisinin Yükümlülükleri Mad.30-1 (ğ) İşletme 11 Uyarma
26 Uyarma Cezalarının Paraya Çevrilme Şartları Mad.30-2 Her uyarmaya 79,00 TL olarak
saymanlığa ödenir.
27 Uyarmaların Paraya Çevrilmesinde Her Yıl artırım Oranı Mad.30-3 Her yıl değerleme oranı belirlenir.
28 Kaldırılmayan ve 50 'ye Ulaşan Uyarmalara Verilecek Ceza Mad.31-1 En geç 20 gün içinde işletme
 FAALİYETLERİ VALİLİKÇE
30 gün süreyle DURDURULUR.
29 Faaliyet Durdurmanın Kesinleşmesinden Sonra ÖdemeYapma Cezası Mad.31-2 Her uyarma için 2 kat ücret alınır.
30 Uyarma Kaldırma Süresi ve Ücreti Mad.31-3 En geç 20 gün içinde Bakanlıkça 30 gün süreyle geri alınır.
Referans: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik-Resmi Gazete Tarih 24.10.2013 sayısı 28801

Buradasınız: Anasayfa CEZALAR