TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALINMASI /GÜNCELLENMESİ DANIŞMANLIĞI

AYDİR Danışmanlık İşletmeniz için gerekli olan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınması” veya faaliyet konularının güncellenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Faaliyet konularının doğru belirlenmesi son derece önemli olup, faaliyetlerinizde görev ve sorumluluklarınızı belirlemektedir. Eksik yada fazla faaliyet konuları yükümlülüklerinizi arttırdığı ve yerine getirmediğiniz yükümlülükler ise cezai yaptırımlara sebep vereceğinden lütfen bizimle iletişime geçiniz.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1(1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz .

 

Resim1

 

Buradasınız: Anasayfa HİZMETLER TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALINMASI /GÜNCELLENMESİ DANIŞMANLIĞI