TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

t mTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli maddelerin taşınması, gönderilmesi, yüklenmesi, paketlenmesi, doldurulması ve boşaltılması konusunda hizmet veren işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda çalıştırmakla yükümlü oldukları kişilerdir.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmak zorundadır?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılında aldığı karara göre tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan, yükleyen, boşaltan ve ambalajlayan firmalar TMGD bulundurmak zorundadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan firmalara TMGD bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

Üretici ve/ve ya gönderici ADR kapsamında göndereceği tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını yapmakla yükümlüdür. Yapılacak bu sınıflandırma işlemine göre uygun prosedürler ile sevkiyatı hazırlaması gereklidir. Entegre olarak; bu sınıflandırma işlemini doğrulukla yaparak sevkiyatın ilk adımından itibaren sizlere yardımcı olmaya başlayacağız.

 

GÖNDEREN / ÜRETİCİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 Paketleme & Etiketleme

Sınıflandırılması yapılmış tehlikeli malların gönderici ve alıcı isteğini göz önünde bulundurarak en uygun ADR yöntemiyle paketlenmesini ve etiketlemesini sağlayacağız.

Çalışan Eğitimi

Tehlikeli malların paketlenmesi ve taşıması esnasında oluşabilecek riskleri göz önüne alarak, işletmelere özgü eğitim programları oluştururuz. Entegre olarak 3 yıllık iş sağlığı ve iş güvenliği tecrübemiz ile firmanızın iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki çalışmalarınıza katkı sağlayacağız.

Yasal İzinler & Dökümantasyon

Tehlikeli malların taşınması esnasında birçok prosedüre uyulması gereklidir. Bu prosedürler aşağıdaki etkenlere bağlıdır.

Tehlikeli maddelerin sınıfıTehlikeli maddelerin miktarıTehlikeli maddelerin paketleme çeşidiTehlikeli maddelerin taşıma koşullarıTehlikeli maddelerin gideceği güzergah

Bizler bu etkenleri göz önüne alarak yerel ve merkezi kurumlardan alınacak izinler, sevkiyat esnasında bulundurulacak dokümanların hazırlanmasında yardımcı oluruz. Bunlarla beraber sevkiyat ile ilgili hizmet alacağınız tüm aracı firmaların da denetimini yapacağız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

Aynı zamanda olası kazaların raporlanmasını da Entegre olarak yapmaktayız.

YÜKLEYİCİ / BOŞALTICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çalışan Eğitimi

Sevkiyata hazır hale getirilen tehlikeli malların yüklemesi, boşaltılması ve elleçlenmesi esnasında uygulanacak ADR hükümlerine göre çalışanlara eğitim veriyoruz.

Entegre olarak; aynı zamanda 3 yıllık isg tecrübemiz ile firmanızın isg çalışmalarınıza katkı sağlayacağız.

Paketleme & Etiketleme

Sevkiyatın gerçekleşmesinden önce paketleme ve etiketlemenin ADR kapsamında uygunluğunun olup olmadığı kontrol edilir. Çalışanları bu etiketlere uygun süreçleri yerine getirmesi sağlanır. Sevkiyatın ADR’ye uygunsuzluğu tespit edilirse gerekli çalışmanın yapılması için göndericiye bilgilendirme yaparız.

Özel Yükümlülükler

ADR sözleşmesi tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda birçok özel hükmü bulunmaktadır. Entegre olarak; sevkiyata taraf olanların isteklerine göre ve ADR’ye uygun şekilde yükümlülüklerini taraflara bildiririz ve uygulanmasını sağlarız.

Yasal Dokümantasyon

Entegre olarak; sevkiyat esnasında ve süresince yükleyici, boşaltıcı ve elleçleyici işlerinde çalışanlara yol gösterecek gerekli dokümanların sağlanmasını ve çalışanların bu dokümanları kullanmasını sağlarız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

Aynı zamanda olası kazaların raporlanmasını da Entegre olarak yapmaktayız.

TAŞIYICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Araç Seçimi

Entegre olarak; taşınacak tehlikeli malların sınıf ve miktarlarına bağlı olarak ADR ve yerel yükümlülükleri göz önüne alarak en uygun çekici ve taşıyıcı aksamın seçiminde yardımcı olacağız.

Mevcut çekicilerin ve taşıcıyı aksamların ADR’ye göre periyodik kontrollerinin hatırlatılması konusunda da yardımcı olacağız

Eğitim ve Bilgilendirme

Sevkiyat süresinde sürücü ve kabin ekibine taşıdıkları tehlikeli mallara uygun eğitimleri veririz. Olası acil durumlarda alınması gereken önlemleri teorik ve pratik eğitimlerle pekiştiririz.

Güzergah Belirleme

Entegre olarak; taşıyıcının kullanacağı güzergâhın ADR kapsamına uygunu denetleriz. Güzergâh üzerinde tehlikeli malların girmemesi gereken alanların olması durumunda en uygun güzergâhın seçiminde yardımcı oluyoruz.

Yasal İzin ve Dokümantasyon

Sevkiyat esnasında olası denetimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. ADR ve yerel gerekliliklerine uygun dokümanların oluşturulmasında yardımcı olacağız. Bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında idarece alınması gereken izinlerinde ve bu izinlerin alınmasında çözüm ortağınız olacağız.

Çevre ve Kişisel Koruma Önlemleri

ADR kapsamında taşınacak tehlikeli malların cinsine göre araçlarda bulundurulacak kişisel koruyucu donanımlar ve çevre koruma donanımlarının bulundurulmasında yardımcı olacağız. Olası acil durumlarda bu donanımların kullanımı ve pratik olarak çalışanlara eğitimlerini vereceğiz.

Sevkiyat Doğrulama

Gönderici ve yükleyici tarafından sevkiyata hazır hale getirilen tehlikeli malların ADR yükümlülüklerine uygunluğu konusunda yardımcı olacağız.

Sevkiyatın ADR’ye uygunsuzluğu tespit edilirse yükleyici ve göndericiye eksikliklerin giderilmesi konusunda sizlere destek sağlayacağız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

ALICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Paketleme ve Etiketleme

Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların uygun şekilde depolanması amacı ile çalışanların etiket ve paketlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlarız

Yasal İzinler ve Dokümantasyon

Sevkiyatın başlamasından bitiş aşamasına kadar yerel ve merkezi idareden alınması gereken izinler ve bilgilendirmeler konusunda yardımcı olmaktayız. Ayrıca, sevkiyatın ADR’ye uygunluğu ve doğrulanmasından, gönderici ve yükleyiciden taşıma dokümanların teminini sağlarız.

Çalışan Eğitimi

Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların boşaltılmasında kullanıma hazır hale getirilmesine kadar görev alan çalışanları tehlikeli mallar ile ilgili eğitime tabi tutarız. Bu maddelerin tehlikeleri ile ilgili ve olası acil durumlarda yapılacak müdahalenin teorik ve pratik eğitimlerle pekiştiririz. 3 yıllık isg tecrübemizi eğitimlere yansıtarak firmanızın isg çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

Buradasınız: Anasayfa HİZMETLER TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI