TMGD'NİN İŞLETMEYE VERECEĞİ HİZMETLER

 tmgd

 

1. Tehlikeli madde taşıma işlemlerini en güvenilir yolla gerçekleştirilmesini sağlamak.

2. Taşımanın uluslararası anlaşmaya uygunluğu hususunda öneriler sunmak ve izlemek.

3. Yılın sonu itibarı ile ilk üç ay içerisinde yetkili kuruma yıllık rapor sunmak.

4. Tehlikeli maddeleri tespitini yaparak ilgili prosedürler hazırlamak.

5. Taşıma araçları, ambalaj seçimi, üçüncü şahısların seçiminde rehberlik yapmak.

6. Taşıma, yükleme, boşaltma ile ilgili teçhizatların kontrol prosedürlerini belirlemek.

7. Ulusal ve uluslar arası mevzuatı takip etmek ve göreve yönelik eğitim vermek veya sağlamak.

8. Eğitim kayıtlarını 5 yıl süre ile saklanmasını sağlamak.

9. Tehlikeli maddelerin taşınma, yükleme, boşaltma esnasında oluşabilecek muhtemel acil durumları belirlemek, acil durum prosedürlerini hazırlamak ve periyodik tatbikatlar yaptırmak. Kayıtları saklamak.

10. Kazaların ve ciddi ihlallerin tekrarlanmaması için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak.

11. Alt yükleniciler ve üçüncü şahısların çalıştırılmasında ilgili mevzuatın öngördüğü şartlara uyulmasını sağlamak.

12. Risklere karşı farkındalığı artırıcı tedbirleri almak.

13. Taşıma için gerekli dokümanların hazırlamak ve araçta bulunmasını sağlamak.

14. Sınıfına göre araçta bulunması gereken güvenlik teçhizatlarını belirlemek ve araçta bulundurulmasını sağlamak.

15. Gerekli ise Güvenlik planı hazırlayarak uygulanmasını sağlamak.

16. Eğitim, denetim ve kontroller dahil yapılan işlerin kayıt altına alınması ve saklanması.

17. Yapılacak denetimlerin tarih ve saat belirtilerek kayıt altına alınması.

18. Herhangi bir tehlike anında işi durdurmak, tehlike bertaraf olana kadar başlatmamak. Tehlike giderme sürecindeki aşamaları işletme ve yetkili kuruma yazılı olarak bildirmek.

19. Adr zorunluluklarına uygun paketleme, işaretleme, etiketleme ve yükleme ile ilgili prosedürler belirlemek.

Buradasınız: Anasayfa HİZMETLER TMGD'NİN İŞLETMEYE VERECEĞİ HİZMETLER